Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Temat zbyt ciężkich tornistrów rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu eliminacji zjawiska podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Aby przeciwdziałać zjawisku przeciążonych plecaków minister edukacji narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Ma to być przedsięwzięcie o charakterze długofalowym.
W obniżeniu wagi szkolnych tornistrów pomocne będą między innymi ebooki, czyli książki w formie elektronicznej, aby uczniowie nie musieli ich ciągle ze sobą nosić. Kolejnym rozwiązaniem ma być dołączanie do każdego podręcznika jego wersji elektronicznej. Pomocne będą także uruchamiane w większości szkół województwa elektroniczne tablice, których zakup dofinansowuje MEN.
Od wielu lat z początkiem roku szkolnego zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Należy zwrócić uwagę,  iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki  z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra/plecaka.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004 r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast do 2014 r. odnotowano wzrost o 0,4%.
Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się, według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

W październiku 2018 r. na terenie powiatu rawickiego pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili kontrole wagi tornistrów w 2 szkołach podstawowych (wiejskiej i miejskiej). W szkołach podstawowych zważono 616 uczniów i ich tornistry, w wyniku czego prawidłowy ciężar tornistra odnotowano u 218 uczniów, natomiast nadmierne przeciążenie tornistrów przekraczające 10% masy ciała u 283 uczniów oraz przekroczenie 15% masy ciała aż u 115 uczniów.

Aby zapobiec wadom postawy wśród dzieci, przy zakupie tornistra/plecaka warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra,
  • szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu,
  • usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców,
  • zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:

  • codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.,
  • zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru,
  • podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć,
  • ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole,
  • kupować zeszyty w miękkich okładkach,
  • zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

 lekki tornister porady dla dyrektora 1024x727   lekki tornister porady dla nauczyciela 1024x727   lekki tornister porady dla rodzicw 1024x727   lekki tornister porady dla ucznia 1024x727

Mapa strony

Mapa zagrożeń