Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

zywnosc 

     Żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością importowane/eksportowane z/do państw spoza Unii Europejskiej muszą zostać poddane granicznej kontroli sanitarnej. Taka kontrola nie obejmuje towarów przywożonych/wywożonych z innego państwa członkowskiego oraz towarów, które są przywożone/wywożone w celu reklamy, degustacji, wykonania badań lub doświadczeń.

Czytaj więcej: Graniczna kontrola sanitarna

komar Komary w Polsce

     W związku ze wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach zalewowych wiele samorządów rozważa zastosowanie chemicznych oprysków na dużych terenach z użyciem produktów biobójczych zadeklarowanych do stosowania w grupie produktowej PT 18 według załącznika V do rozporządzenia nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U UE L 167 z 27.06.2012, str.1, ze zm). Większość tych produktów działa w sposób nieselektywny, zabijając także owady pożyteczne (np. pszczoły).

Czytaj więcej: Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

ufi

Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Czytaj więcej: Identyfikator UFI

Mapa strony

Mapa zagrożeń