Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

A4 Popup

 logo wsse sm         UWAGA !      logo wsse sm

Samochodowy punkt pobrań wymazów

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 29-30.05.2020 r. na parkingu Szkoły Podstawowej w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35 (dawne gimnazjum) w godzinach od 10:00-19:00 uruchomiony zostanie samochodowy punkt pobrań wymazów tzw. Drive-thru do bezpłatnych badań w kierunku koronawirusa dla mieszkańców powiatu rawickiego. Przedsięwzięcie organizowane jest przez 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz samorząd lokalny.

Szanowni Państwo, informujemy że rejestracja telefoniczna zainteresowanych pobraniem wymazu w kierunku SARS-CoV-2 w ramach samochodowego punktu pobrań Drive-thru 29-30.05.2020r. prowadzona będzie pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
61 656 80 75
Potrwa od 27 do 29.05.2020r.
w godzinach 8.00-16.00

 

all4web
 

Sezon wakacyjny nad wodą w powiecie rawickim - 2017

wak4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu na terenie powiatu rawickiego prowadzi nadzór tylko nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, gdyż na terenie powiatu rawickiego nie ma kąpielisk.

Kąpieliskiem jest wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określony w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk.

Natomiast miejscem wykorzystywanym do kąpieli (MWdK) jest wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli. Wodę w tym przypadku można pobierać do badań rzadziej.

Przez ostatnie pięć lat pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu znajdowały się punkty w Sierakowie i w Pakosławiu, a w 2013 roku dodatkowo jeszcze punkty w Jutrosinie i w Ostojach.

Organizatorem i jednocześnie instytucją odpowiedzialną za nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w przypadku miejsca w Sierakowie oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w przypadku miejsca w Pakosławiu.

Miejsca wykorzystywane do kąpieli zaopatrzone są w tablicę informacyjną zawierającą: jego nazwę, nazwę organizatora oraz instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad miejscem wykorzystywanym do kąpieli, datę otwarcia i zamknięcia, ponadto strefę dla umiejących/ nie umiejących pływać, brodziki dla dzieci oznaczone bojami, pomosty, przebieralnie, umywalki i natryski z ciepłą i zimną wodą (w Sierakowie), toalety typu TOI TOI, kosze na odpady.

Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest zobowiązany do wykonania badania jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kapiących się osób.

Próbki wody pobierane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu na zlecenie organizatorów, a badane są przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Badania wykonywane są w kierunku Enterokoków, których dopuszczalna zawartość wynosi < 400 jtk/100 ml oraz Escherichii coli, której dopuszczalna zawartość wynosi < 1000 jtk/100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu na podstawie uzyskanych od organizatorów wyników badań wody oraz oceny wizualnej wody na miejscu, wydaje komunikaty o przydatności lub braku przydatności wody do kąpieli, które zamieszcza na stronie internetowej Stacji.

Sezon kąpielowy dla MWdK w Sierakowie jest wyznaczony na okres od 24.06.2017 r. do 03-09.2017 r. natomiast dla MWdK w Pakosławiu na okres od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

W związku z prowadzeniem nadzoru nad jakością wody organizatorzy planują przeprowadzić kolejny pobór wody w miesiącu lipcu, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kapiących się tam osób.

W ciągu ostatnich pięciu lat Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu tylko dwa razy wydał komunikat o braku przydatności wody do kąpieli, a było to w MWdK w Pakosławiu, przyczyną tej decyzji była przekroczona dopuszczalna zawartość liczby enterokoków w wodzie.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Rawiczu

mgr Grażyna Marczyńska

Mapa strony

Mapa zagrożeń