Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Komunikat dot. wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego w UE

ciop 

Informacja - komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Inii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz na wskaźnikowe wartości i propozycje wskaźnikowych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych chemicznych. Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie umieszczone zostały na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. link - www

1. Komunikaty Komisji ds. NDS i NDN; - pdf 1

2. Poradnik dot. zasad bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2. - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń