Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

2018 kampania EU konkurs

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nawiązując do europejskiej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, informuje co następuje.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim Konkursie Dobrych Praktyk zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.
Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się w I połowie lutego 2019 r. a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom tego etapu jest planowane wiosną 2019 r., podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji.
Dodatkowe informacje o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują się na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat konkursu wśród małych i średnich przedsiębiorstw w trakcie czynności związanych z bieżącym nadzorem sanitarnym oraz umieszczenie na stronach internetowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Ulotka Konkursu Dobrych Praktyk - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń