Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Wytyczne KE dla producentów produkcji pierwotnej

warzywa owoce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu zwraca uwagą na wzmożenie nadzoru w sektorze produkcji roślinnej w związku ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców i warzyw. Obowiązki dla producentów produkcji pierwotnej określone zostały w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Natomiast wytyczne szczegółowe dotyczące niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki higieniczne (GHP) w produkcji  podstawowej w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu podaje link do wytycznych Komisji Europejskiej z 2017r. w ww. zakresie.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0523(03)&qid=1553083955822&from=EN

Mapa strony

Mapa zagrożeń