Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Komunikaty Komisji ds. NDS i NDN

komunikaty NDS NDN 

          Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nawiązując do pisma Głównego Inspektora Sanitarnego znak: GIS-HŚ-HP-4330-53/KK/19/1 z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczącego prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych informacji – komunikatów odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw. Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.
Jednocześnie informuję, iż dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie umieszczone zostały na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego pod adresami:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978;
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979.

Komunikat V i VI Komisji ds. NDS i NDN - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń