Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Identyfikator UFI

ufi

Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym kod UFI.

Podmiot przekazujący dane tworzy niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej za pomocą środków elektronicznych udostępnionych przez Agencję. Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej to niepowtarzalny kod alfanumeryczny, który jednoznacznie łączy przekazane informacje dotyczące składu mieszaniny lub grupy mieszanin z konkretną mieszaniną lub grupą mieszanin. Przypisanie UFI jest bezpłatne.
Zharmonizowane informacje związane z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i środki profilaktyczne zostały umieszczone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin

przed upływem terminów:

  • mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.
  • mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.
  • mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.
  • mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r.
Więcej informacji na temat Identyfikatora UFI i co to oznacza dla etykiet produktów znajduje się na stronach:
Pytania i odpowiedzi oraz pomoc:     https://poisoncentres.echa.europa.eu/
Seminaria internetowe:     https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
Krajowe centra informacyjne:     https://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks
Pobierz ulotkę: pobierz
Zobacz film: zobacz

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń