Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

komar Komary w Polsce

     W związku ze wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenach zalewowych wiele samorządów rozważa zastosowanie chemicznych oprysków na dużych terenach z użyciem produktów biobójczych zadeklarowanych do stosowania w grupie produktowej PT 18 według załącznika V do rozporządzenia nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U UE L 167 z 27.06.2012, str.1, ze zm). Większość tych produktów działa w sposób nieselektywny, zabijając także owady pożyteczne (np. pszczoły).

W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z prośbą o wydanie opinii dotyczącej
produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, zarejestrowanych na terenie Polski, które można uznać za bezpieczne dla środowiska, lub które spełniają te kryteria w wysokim stopniu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowiskiem wyrażonym w piśmie znak: DIB-IBW.462.81.2019.MK z dnia 19.06.2019 r. potwierdził obawy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, że wiele produktów biobójczych nie jest przeznaczonych do oprysku dużych obszarów, gdyż nie są to produkty bezpieczne ekologicznie.

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownegoinspektora-sanitarnego/

Mapa strony

Mapa zagrożeń