Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. +48 222 500 115

A4 Popup

 

badzmy zdrowi

W dniu 20 września 2017 r. w Przedszkolu w Jutrosinie odbył się festyn pt. ”Zdrowo i sportowo”. Celem głównym festynu było:

- kultywowanie tradycji przedszkolnych,

- motywowanie do dbania o swoje zdrowie,

- zwiększenie świadomości społecznej dot. wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształcenie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.

Czytaj więcej - pdf 1

badzmy zdrowi 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych na terenie województwa wielkopolskiego. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.

Regulamin konkursu platycznego na plakat pod hasłem "BĄDŹMY ZDROWI" - pdf 1

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie - pdf 1

Informacja z przebiegu konkursu - 26.10.2017 r. - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń