Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem "BĄDŹMY ZDROWI"

badzmy zdrowi 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych na terenie województwa wielkopolskiego. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.

Regulamin konkursu platycznego na plakat pod hasłem "BĄDŹMY ZDROWI" - pdf 1

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie - pdf 1

Informacja z przebiegu konkursu - 26.10.2017 r. - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń