Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Konkurs "Nie daj szansy AIDS" na film pt. "Krótka historia o HIV"

nie daj szansy aids

Przedmiotem konkursu „Nie daj szansy AIDS” jest nakręcenie filmu - na temat profilaktyki HIV/AIDS pod tytułem „Krótka historia o HIV”.

Regulamin konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pod tytułem „Krótka historia o HIV”„Krótka historia o HIV” - pdf 1

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia - pdf 1

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń