Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

A4 Popup

 logo wsse sm         UWAGA !      logo wsse sm

Samochodowy punkt pobrań wymazów

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 29-30.05.2020 r. na parkingu Szkoły Podstawowej w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35 (dawne gimnazjum) w godzinach od 10:00-19:00 uruchomiony zostanie samochodowy punkt pobrań wymazów tzw. Drive-thru do bezpłatnych badań w kierunku koronawirusa dla mieszkańców powiatu rawickiego. Przedsięwzięcie organizowane jest przez 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz samorząd lokalny.

Szanowni Państwo, informujemy że rejestracja telefoniczna zainteresowanych pobraniem wymazu w kierunku SARS-CoV-2 w ramach samochodowego punktu pobrań Drive-thru 29-30.05.2020r. prowadzona będzie pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
61 656 80 75
Potrwa od 27 do 29.05.2020r.
w godzinach 8.00-16.00

 

all4web
 

Konkurs - "Szkoła Wolna od Używek"

szkola wolna od uzywek

KONKURS „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” NA PROJEKT EDUKACYJNY MAJĄCY NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

Organizatorem Konkursu „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, zwanego dalej Konkursem jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Konkursu na "Szkoła Wolna od Używek 2018" - pdf 1

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie - pdf 1

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie - pdf 1

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców pdf 1

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły - pdf 1

Zał. nr 5 Karta projektu - pdf 1

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektupdf 1

 

 

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń