Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Konkurs - "Szkoła Wolna od Używek"

szkola wolna od uzywek

KONKURS „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK” NA PROJEKT EDUKACYJNY MAJĄCY NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

Organizatorem Konkursu „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, zwanego dalej Konkursem jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Konkursu na "Szkoła Wolna od Używek 2018" - pdf 1

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie - pdf 1

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie - pdf 1

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców pdf 1

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły - pdf 1

Zał. nr 5 Karta projektu - pdf 1

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektupdf 1

 

 

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń