Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

alergeny w posikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że zgodnie z wymaganiami zał. II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s 18 z późn.zm.), w informacjach o produktach, należy obowiązkowo wymienić obecne w żywności alergeny wymienione w zał. II ww. rozporządzenia.

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń