Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Nowe Normy Żywieniowe w placówkach oświatowych i nie tylko

jadospis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu przypomina, że układając jadłospisy dla dzieci i młodzieży dożywianych w jednostkach systemu oświaty należy stosować wymagania zawarte w:

 

  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016r. poz. 1154),
  • Normach żywienia dla populacji polskiej – Nowelizacja pod redakcją naukową Pana prof. Dr hab. N. med. Mirosława Jarosza. Instytut Żywności i Żywienia (wyd. 2017r.),
  • Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016 (opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia).

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu, informuje że pytania dotyczące kwestii żywieniowych można kierować do pracowników Pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu a także do Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast wszelkie pomocne przepisy prawne z zakresu wymagań dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl).

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej - www

Ulotka KE nt. "Nowa żywność" - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń