Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Restauracje, małe gastronomie, placówki systemy oświaty – czyli co z alergenami w posiłkach

alergeny w posikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że zgodnie z wymaganiami zał. II (substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s 18 z późn.zm.), w informacjach o produktach, należy obowiązkowo wymienić obecne w żywności alergeny wymienione w zał. II ww. rozporządzenia.

Alergia pokarmowa to reakcja organizmu na produkty pokarmowe (alergeny) powodowana pobudzeniem mechanizmów immunologicznych w ustroju. Często określa się alergię jako „spaczoną odpowiedź immunologiczną”, w której nieszkodliwa substancja jest rozpoznawana jako zagrożenie i jest atakowana przez mechanizmy obrony immunologicznej. Rozwój alergii pokarmowej warunkują czynniki genetyczne, środowiskowe oraz czynniki wspomagające, do których zaliczamy niedojrzałość przewodu pokarmowego, choroby przewodu pokarmowego, wrodzone i nabyte defekty immunologiczne. Klasyczna alergia pokarmowa ujawnia się w okresie niemowlęcym lub dziecięcym i ma tendencję do ustępowania z wiekiem. Charakteryzuje się różnorodnością objawów i może występować wraz z innymi chorobami. Najczęściej występującymi dolegliwościami powodowanymi alergią są: wysypki skórne, swędzenie nosa i oczu, katar, kaszel, swędzenie warg i jamy ustnej, nudności, kurczowe bóle brzucha, wzdęcia brzucha, wymioty i biegunka. Przyjmuje się, że alergie pokarmowe nie należą do najcięższych, ale znane są przypadki, które zakończyły się zgonem. Tak naprawdę każdy produkt może wywołać w nas reakcję uczuleniową. W Europie przyjęto jednak listę  najczęściej występujących alergenów – wyszczególniona w zał. II ww. rozporządzenia.

Należy pamiętać, że wyszczególnienia alergenów występujących w daniach obowiązują nie tylko przedsiębiorców prowadzących restauracje i małe gastronomie ale również Placówki Oświatowe prowadzące dożywianie dzieci i młodzieży (tj. szkoły i przedszkola). Informacja ta może być przedstawiona w dowolny sposób ale czytelny dla konsumenta.  

Mapa strony

Mapa zagrożeń