Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Identyfikowalność warzyw

warzywa

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że trwają kontrole dotyczące sprawdzania pochodzenia warzyw (szczególnie ziemniaków).

PPIS w Rawiczu przypomina, że każdy producent warzyw i owoców ma obowiązek zarejestrowania się w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wpis taki uprawnia do sprzedaży własnych upraw (warzywa, owoce, zboże konsumpcyjne itp.) na bazarach, giełdach, targach oraz sprzedaży do sklepów i restauracji. Każda partia produktów roślinnych powinna być stosownie oznakowana w celu zapewnienia identyfikowalności (nazwa i adres producenta, nazwa środka spożywczego, waga, kraj pochodzenia). Kontrole odbywają się w różnego typu rodzajach podmiotów działających na rynku spożywczym i to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek posiadania informacji o pochodzeniu danego środka spożywczego. W czasie wykonywania czynności nadzorowych kontrolujący, którzy stwierdzają nie przestrzeganie tego obowiązku stosują sankcje karne przewidziane przepisami prawa.

Mapa strony

Mapa zagrożeń