Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

A4 Popup

 logo wsse sm         UWAGA !      logo wsse sm

Samochodowy punkt pobrań wymazów

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 29-30.05.2020 r. na parkingu Szkoły Podstawowej w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35 (dawne gimnazjum) w godzinach od 10:00-19:00 uruchomiony zostanie samochodowy punkt pobrań wymazów tzw. Drive-thru do bezpłatnych badań w kierunku koronawirusa dla mieszkańców powiatu rawickiego. Przedsięwzięcie organizowane jest przez 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz samorząd lokalny.

Szanowni Państwo, informujemy że rejestracja telefoniczna zainteresowanych pobraniem wymazu w kierunku SARS-CoV-2 w ramach samochodowego punktu pobrań Drive-thru 29-30.05.2020r. prowadzona będzie pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
61 656 80 75
Potrwa od 27 do 29.05.2020r.
w godzinach 8.00-16.00

 

all4web
 

TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT

traces nt

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625  obowiązkowo stosowany jest system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP (właściwego terenowo Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego) I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy założyć konto w systemie TRACES-NT.

Szczegółowe informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/

Informacje dotyczące zasad wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE, w tym żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego na użytek własny, znajdują się na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej   https://www.wetgiw.gov.pl/

Mapa strony

Mapa zagrożeń