Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. +48 222 500 115

A4 Popup

 

      Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności:
1. Koordynuje bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania oraz na wyższych uczelniach.
2. Nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w odniesieniu do:
-  pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
-  ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka),
-  higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
-  placówek i sposobu organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

 wypoczynek        wszawica     tornistry    higiena rak  

 

          Wypoczynek                            Wszawica                      Tornistry szkolne                     Higiena rąk

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń