Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

"Razem do mety" - 17.05.2017 r.

badzmy zdrowi 

W dniu 17 maja 2017 r. w Przedszkolu w Konarach odbyła się już XIV Spartakiada pod hasłem: „ Razem do mety”. Przedszkolaki z Konar, z Miejskiej Górki oraz z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce, Zespołu Szkół w Gostkowie z Zespołu Szkół w Dłoni i Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie rywalizowały w sportowych konkurencjach.

Jak co roku imprezie towarzyszyło wiele emocji, radości i ogromne zaangażowanie uczestników i ich opiekunów. W przerwie   sportowych zmagań wszyscy mogli skorzystać   z owocowego poczęstunku ufundowanego przez panie: Magdalenę Kolibabkę i Danutę Klupeć. Dzieci otrzymały nagrody zakupione ze środków pozyskanych przez Przedszkole w Konarach z Gminy Miejska Górka, Rady Rodziców oraz ze środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie projektu ,,Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

Mapa strony

Mapa zagrożeń