Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - Kontra HIV - 14.06.2017 r.

kontra hiv

W dniu 14 czerwca 2017 r. 31 osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Rawiczu uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”, który realizowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Młodzież wzięła udział w szkoleniu, którego głównym celem było przekazanie aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS. W czasie zajęć duży nacisk położono na zagadnienia mające na celu wykształcenie umiejętności określenia ryzyka zakażenia wirusem HIV, asertywnego zachowania, wykorzystania zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji oraz promowania postaw: szacunku wobec siebie i innych, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, akceptacji wobec zakażonych i chorych na AIDS.

Uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy „Młodzieżowego Lidera Zdrowia” uprawniające do przekazywania wiedzy o HIV/AIDS wśród rówieśników.

Współorganizatorem szkolenia była Pani Joanna Bukowska.

Mapa strony

Mapa zagrożeń