Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

"Bezpieczne wakacje" - działania profilaktyczne.

wak4

            W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Rawiczu prowadził działania profilaktyczne wśród uczestników letniego wypoczynku organizowanego na terenie powiatu rawickiego. Akcję podjęto we współpracy z mł. aspirantem Katarzyną Starczewską z KPP w Rawiczu. Podczas spotkań prowadzono edukację w zakresie różnych aspektów bezpiecznego wypoczynku m.in.: nt. profilaktyki używania środków zastępczych „dopalaczy”, profilaktyki palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania, bezpiecznego opalania i profilaktyki, dotyczącej kleszczy.

 Czytaj więcej - pdf 1

Mapa strony

Mapa zagrożeń