Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Kampania antynikotynowa w Starostwie Powiatowym w Rawiczu - 16.11.2017 r.

zakaz palenia reka

16 listopada 2017r. w  budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu  w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz w ramach realizacji Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"  zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjny, w którym pracownicy  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu oraz Starostwa Powiatowego przekazywali treści edukacyjne w zakresie profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Klienci stoiska mogli  wykazać się wiedzą  biorąc udział w konkursie polegającym na samodzielnym losowaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi Zainteresowani mogli za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi.  Za aktywny udział w działaniu  można było otrzymać upominki ufundowane przez WSSE w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu W ramach akcji , kolejny już raz,  młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu przeszła ulicami miasta głosząc hasła na temat szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie prezentowali plakaty oraz transparenty zachęcające do zdrowego życia bez nikotyny.

 10 1 10 2 10 3 kampaniaantynikotynowa1 kampaniaantynikotynowa2

Tlenek węgla (CO) jest to trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, powstaje on podczas spalania tytoniu. CO łączy się z hemoglobiną i wtedy powstaje karboksyhemoglobina (COHb), która ogranicza transport tlenu do organizmu człowieka. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu. Palacz tytoniu ma bardzo upośledzone funkcje oddechowe.

Mapa strony

Mapa zagrożeń