Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

Kampania Jasne jak Słońce

jasnejakslonceKampania Jasne jak Słońce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji założeń Narodowego Programu Zdrowia prowadzona jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny kampania edukacyjna „Jasne jak słońce”, która ma na celu uświadamianie ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe oraz jego szkodliwości dla zdrowia. Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o kampanii na stronie: https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl

Mapa strony

Mapa zagrożeń