Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz, tel. 655453937

wak4

            W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Rawiczu prowadził działania profilaktyczne wśród uczestników letniego wypoczynku organizowanego na terenie powiatu rawickiego. Akcję podjęto we współpracy z mł. aspirantem Katarzyną Starczewską z KPP w Rawiczu. Podczas spotkań prowadzono edukację w zakresie różnych aspektów bezpiecznego wypoczynku m.in.: nt. profilaktyki używania środków zastępczych „dopalaczy”, profilaktyki palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania, bezpiecznego opalania i profilaktyki, dotyczącej kleszczy.

 Czytaj więcej - pdf 1

who logo en

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Czytaj więcej: WHO-Tytoń zagraża nam wszystkim. Tytoń - zagrożenie dla rozwoju

kontra hiv

W dniu 14 czerwca 2017 r. 31 osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Rawiczu uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”, który realizowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Czytaj więcej: Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - Kontra HIV - 14.06.2017 r.

Mapa strony

Mapa zagrożeń